Copyright 2024 - Custom text here

Sportduiken of SCUBA-diving is een sport die risico’s met zich mee brengt, het is een activiteit waarbij we ons in een andere natuurlijke omgeving bevinden. Een omgeving, waarin we alleen dankzij apparatuur en hulpmiddelen kunnen overleven. Ook stellen we ons bloot aan fysieke en fysiologische factoren, die we boven water in principe niet kennen. Alleen als we met verstand en beleid omgaan met deze factoren kunnen we schade aan onze gezondheid en ons welzijn voorkomen.

De duikmedische keuring

De belangrijkste reden voor een duikmedische keuring is het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid onder water. Ook de veiligheid van de mededuiker (buddy) is daarmee gebaat. Andere redenen voor een duikmedische keuring zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn. 

Artsen zonder specifieke kennis van de duiksport hebben onvoldoende kennis van deze zaken.

Huisarts versus duikarts

Duikgeneeskunde is een medische subspecialisatie, gericht op de kennis van de medische aspecten van duiken, de hoge druk fysiologie, de hyperbare geneeskunde en het werken onder overdruk. Het toepassen van die kennis is een belangrijke taak bij de werkzaamheden als duikerarts, evenals het verrichten van duikmedische keuringen. Het is zeer aan te bevelen om, voor u gaat (leren) duiken, een duikmedische keuring te laten verrichten.

 

Duikartsen die door Made for Diving aanbevolen worden:

 

Scuba Health - Maaike de Kroon


Fit2Dive - Frank Fofield

 

f